สารจากประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมโดยคณะกรรมการบริหารและวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการพัฒนาความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเป็นที่พบปะสังสรรค์ของพวกเราชาวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

   สำหรับการประชุมในปีนี้ หัวข้อ The New Hope เป็นความหวังใหม่ในการที่เราจะสามารถอยู่รอด และพัฒนาการดูแลการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 เรามาร่วมกันสร้าง The New Hope ให้วงการเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทยกันคะ พบกันวันที่ 16-19 พย 2564 

ทิพา ชาคร

ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.